Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym Ekocentryk.pl
(dalej: Serwis)

I. Administratorem serwisu internetowego jest Krzysztof Pokorski, opisany dalej jako Administrator serwisu.

Administrator serwisu jest jednocześnie administratorem danych osobowych, o ile inaczej nie wskazano inaczej w Polityce prywatności.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przedstawieniem oferty dostawy i montażu paneli fotowoltaicznych jest Votum Energy S.A. we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i. Więcej informacji znajduje się w części VIII Polityki. W sprawach przetwarzania danych w związku z ofertą handlową można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych spółki pisząc na adres: iod@votumenergy.pl

II. Dane osobowe i prywatność 

W poniższej tabeli znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z Serwisem.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, zaś skutki braku podania danych są szczegółowo wskazane w tabeli.

l.p. Działanie użytkownika Cel przetwarzania Podstawa przetwarzania Jak długo
będę przetwarzać
twoje dane
Skutek
niepodania
danych

1.

zgłoszenie lub zapytanie obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń prawnie uzasadniony interes Administratora serwisu, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z ofertą handlową lub umową przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, chyba, że wcześniej złożysz sprzeciw wobec przetwarzania brak możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub zgłoszenie

2.

zapytanie o ofertę handlową Votum Energy S.A. (klauzula informacyjna w cz. VIII Polityki) Przedstawienie oferty handlowej – administratorem danych osobowych jest Votum Energy S.A. Twoja zgoda wyrażona przez podanie danych kontaktowych do złożenia oferty (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) do momentu wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej brak możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub zgłoszenie
3. dodanie komentarza – jeżeli jest to w Serwisie możliwe publikacja Twojego komentarza Twoja zgoda wyrażona poprzez dodanie komentarza (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) do momentu wycofania zgody brak możliwości dodania komentarza

4.

wejście na stronę Serwisu z ustawieniami przeglądarki zezwalającymi na wyświetlanie spersonalizowanych reklam marketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam (więcej w sekcji „Profilowanie” i „Ciasteczka”) prawnie uzasadniony interes Administratora serwisu, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego usług Votum Energy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu wypełnienia celów marketingowych Administratora serwisu, chyba że wcześniej usuniesz ciasteczka zapisane na Twoim urządzeniu lub złożysz sprzeciw wobec przetwarzania brak możliwości otrzymywania sugestii usług
5. wejście na stronę Serwisu z ustawieniami przeglądarki zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych analiza sposobu korzystania i poruszania się po stronie internetowej Serwisu, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników (więcej w sekcji „Ciasteczka”) prawnie uzasadniony interes Administratora serwisu, polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu wypełnienia celów analitycznych Administratora serwisu, chyba że wcześniej samodzielnie usuniesz ciasteczka zapisane na Twoim urządzeniu lub złożysz sprzeciw wobec przetwarzania nieuwzględnienie Twoich preferencji dotyczących korzystania z Serwisu w pracach nad jego przystępnością i intuicyjnością
6. Jedno z opisanych wyżej lub inne działanie użytkownika albo Administratora serwisu mogące powodować powstanie roszczeń cywilnoprawnych związanych ze Serwisem lub oferowanymi usługami Zabezpieczenie danych na wypadek potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

prawnie uzasadniony interes administratora serwisu polegający na ustaleniu, dochodzeniu, obronie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wpływu na ważność czynności dokonanych na podstawie udzielonej zgody.

III. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartych
z administratorem danych umów powierzenia przetwarzania danych, w celu realizacji usług wspomagających działalność Administratora serwisu, jak hosting, usługi IT, obsługa Serwisu. Odbiorcami są również strony trzecie, których wtyczki zamieszczono w Serwisie – na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.

IV. Jako osoba, której dane dotyczą masz prawo do:

(1) dostępu do swoich danych osobowych, w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych oraz informacji o przetwarzaniu danych (art. 15 RODO),

(2) sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),

(3) usunięcia danych, jeżeli nasza Spółka nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO),

(4) ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zgłoszenia, że (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu (c) dane nie są potrzebne administratorowi, ale osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO),

(5) przenoszenia danych, w tym otrzymania ich w formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu administratorowi (art. 20 RODO),

(6) wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO).

Aby skorzystać ze swoich praw skontaktuj się z administratorem danych i wskaż, jakie uprawnienie i w jakim zakresie chcesz realizować.

V. Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, masz prawo złożyć skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

VI. Pliki cookies

Serwis, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.) i umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcji Serwisu.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies albo zablokować ich wykorzystywanie w przyszłości.

Serwis wykorzystuje cookies w celu zapamiętania informacji o Twojej sesji, w celach statystycznych, marketingowych albo udostępniania funkcji dla użytkowników. Dane są przechowywane przez czas nieokreślony. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania Serwisem.

Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:

 • IP komputera,
 • informacja zawarta w plikach cookies lub innych podobnych technologiach,
 • dane dotyczące sesji,
 • dane przeglądarki internetowej,
 • dane dotyczące urządzenia,
 • dane dotyczące aktywności w Serwisie.

Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki. Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki.

VII. Profilowanie

W ramach Serwisu jego administrator dokonuje profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli ustawienia Twojej przeglądarki zezwalają na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi usługami możesz być zainteresowany/a, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb.

Opisane profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

VIII. Informacja o przetwarzaniu danych przez Votum Energy S.A.

 1. Administratorem danych osobowych jest Votum Energy S.A. we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, biuro@votumenergy.pl, tel. 71 302 4444 (dalej: Spółka).
 2. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych: IOD VOTUM ENERGY S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, iod@votumenergy.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych, w szczególności przedstawienia oferty handlowej, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu jej cofnięcia lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tych celach. Wyrażenie zgody na przekazanie danych Spółce w celach marketingowych oraz podanie numeru telefonu potwierdza wyrażenie zgody na przekazanie informacji handlowej telefonicznie lub smsem. Wyrażenie zgody na przekazanie danych do Spółce w celach marketingowych oraz adresu e-mail potwierdza wyrażenie zgody na przekazanie informacji handlowej e-mailem.
 4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przy audycie fotowoltaicznym i zawarciu umowy zostanie przedstawiona osobno.
 5. Odbiorcami danych są podmioty współpracujące z administratorem w związku z realizacją umowy lub świadczące usługi wspomagające działalność oraz inne podmioty uprawnione do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają. Za zgodą osoby, której dane dotyczą odbiorcami danych mogą być partnerzy biznesowi Administratora, w tym spółki z Grupy Kapitałowej VOTUM.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo:

 1. dostępu do danych, w tym otrzymania kopii danych i informacji o ich przetwarzaniu,
 2. sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych,
 3. usunięcia danych, jeśli ustała podstawa ich przetwarzania lub dane nie są niezbędne do realizacji celu przetwarzania,
 4. ograniczenia przetwarzania danych,
 5. przenoszenia danych,
 6. wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie, w tym w celach marketingowych,
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez podania przyczyny i bez wpływu na ważność czynności dokonanych przed jej cofnięciem,
 8. zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Podanie danych jest dobrowolne. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych uniemożliwia złożenie oferty handlowej.
 2. Podane dane mogą podlegać profilowaniu w celu dopasowania i przedstawienia oferty. Każdorazowo przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie dane osobowe będą weryfikowane przez pracownika bądź współpracownika Administratora.

IX. Polityka prywatności może być uzupełniania lub uaktualniania zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora serwisu w celu zapewniania aktualnej i rzetelnej informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych. Administrator serwisu poinformuje o zmianie polityki prywatności.

X. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 23.03.2021 r.

XI. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez Facebook (za pomocą wtyczki „Lubię to”) zapoznaj się z polityką prywatności (Polityka prywatności Facebooka).