Polityka prywatności i Cookies

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies na stronie internetowej www.ekocentryk.pl oraz na fanpage Pokor_eko_centryk (dalej:Fanpage).

I. Administratorem Fanpage jest Krzysztof Pokorski opisany dalej jako Administrator Fanpage.

Administrator Fanpage jest jednocześnie administratorem danych osobowych, o ile inaczej nie wskazano inaczej w Polityce prywatności.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z ofertą spotkań, lekcji i warsztatów jest firma Krzysztof Pokorski – ekocentryk.pl, zarejestrowana pod adresem: ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław, NIP: 9141495971, REGON:521-276-635.

II. Dane osobowe i prywatność

W poniższej tabeli znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z Fanpage.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, zaś skutki braku podania danych są szczegółowo wskazane w tabeli.

l.p.

DZIAŁANIE UŻYTKOWNIKA

CEL PRZETWARZANIA

PODSTAWA PRZETWARZANIA

JAK DŁUGO
BĘDĘ PRZETWARZAĆ
TWOJE DANE

SKUTEK
NIEPODANIA
DANYCH

1.

zgłoszenie lub zapytanie

obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń

prawnie uzasadniony interes Administratora fanpage, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z ofertą handlową lub umową

przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, chyba, że wcześniej złożysz sprzeciw wobec przetwarzania

brak możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub zgłoszenie

2.

zapytanie o ofertę firmy ekocentryk.pl

(klauzula informacyjna w cz. VIII)

Przedstawienie oferty – administratorem danych osobowych jest Krzysztof Pokorski – ekocentryk.pl

Twoja zgoda wyrażona przez podanie danych kontaktowych do złożenia oferty (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

do momentu wycofania zgody albo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania

w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej

brak możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub zgłoszenie

3.

dodanie komentarza

publikacja Twojego komentarza

Twoja zgoda wyrażona poprzez dodanie komentarza (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

do momentu wycofania zgody

brak możliwości dodania komentarza

4.

wejście na stronę Fanpage z ustawieniami przeglądarki zezwalającymi na marketing bezpośredni

marketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam (więcej w sekcji „Profilowanie” i „Ciasteczka”)

prawnie uzasadniony interes Administratora fanpage, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego usług firmy ekocentryk.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

do czasu wypełnienia celów marketingowych Administratora fanpage, chyba że wcześniej usuniesz ciasteczka zapisane na Twoim urządzeniu lub złożysz sprzeciw wobec przetwarzania

brak możliwości otrzymywania sugestii usług

5.

wejście na stronę Fanpage z ustawieniami przeglądarki zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych

analiza sposobu korzystania i poruszania się po stronie internetowej Fanpage, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników (więcej w sekcji „Ciasteczka”)

prawnie uzasadniony interes Administratora fanpage, polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

do czasu wypełnienia celów analitycznych Administratora fanpage, chyba że wcześniej samodzielnie usuniesz ciasteczka zapisane na Twoim urządzeniu lub złożysz sprzeciw wobec przetwarzania

nieuwzględnienie Twoich preferencji dotyczących korzystania z Fanpage w pracach nad jego przystępnością i intuicyjnością

6.

Jedno z opisanych wyżej lub inne działanie użytkownika albo Administratora fanpage mogące powodować powstanie roszczeń cywilnoprawnych związanych z Fanpage lub oferowanymi usługami

Zabezpieczenie danych na wypadek potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

prawnie uzasadniony interes Administratora fanpage polegający na ustaleniu, dochodzeniu, obronie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystąpiło działanie

brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wpływu na ważność czynności dokonanych na podstawie udzielonej zgody.

III. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartych z administratorem danych umów powierzenia przetwarzania danych, w celu realizacji usług wspomagających działalność Administratora fanpage, jak hosting, usługi IT, obsługa Fanpage.

IV. Jako osoba, której dane dotyczą masz prawo do:

(1) dostępu do swoich danych osobowych, w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych oraz informacji o przetwarzaniu danych (art. 15 RODO),

(2) sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),

(3) usunięcia danych, jeżeli nasza Spółka nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO),

(4) ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zgłoszenia, że (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu (c) dane nie są potrzebne administratorowi, ale osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO),

(5) przenoszenia danych, w tym otrzymania ich w formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu administratorowi (art. 20 RODO),

(6) wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO).

Aby skorzystać ze swoich praw skontaktuj się z administratorem danych i wskaż, jakie uprawnienie i w jakim zakresie chcesz realizować.

V. Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, masz prawo złożyć skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

VI. Pliki cookies

Fanpage, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.) i umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcji fanpage.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies albo zablokować ich wykorzystywanie w przyszłości. Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Fanpage wykorzystuje cookies w celu zapamiętania informacji o Twojej sesji, w celach statystycznych, marketingowych albo udostępniania funkcji dla użytkowników. Dane są przechowywane przez czas nieokreślony. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem Fanpage.

Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:

  • IP komputera,

  • informacja zawarta w plikach cookies lub innych podobnych technologiach,

  • dane dotyczące sesji,

  • dane przeglądarki internetowej,

  • dane dotyczące urządzenia,

  • dane dotyczące aktywności na Fanpage.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki.

VII. Profilowanie i Google Analytics

W ramach Fanpage’a jego administrator dokonuje profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli ustawienia Twojej przeglądarki zezwalają na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi usługami możesz być zainteresowany/a, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane administratorowi portalu Facebook i przechowywane przez niego na serwerach.

Administrator Fanpage może korzystać z tych informacji w celu uzyskania raportów dotyczących ruchu na Fanpage. Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa powyżej.

Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Facebook dotyczących Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej

Opisane profilowanie nie skutkuje podejmowaniem przez Administratora Fanpage decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

VIII. Informacja o przetwarzaniu danych przez firmę ekocentryk.pl

1. Administratorem danych osobowych jest firma Krzysztof Pokorski – ekocentryk.pl, zarejestrowana pod adresem: ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław, NIP: 9141495971, REGON:521-276-635. (dalej: Firma).
2. 
Firma powołała Inspektora Ochrony Danych. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych: ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław, kontakt@ekocentryk.pl.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych, w szczególności przedstawienia oferty handlowej, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu jej cofnięcia lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tych celach. Wyrażenie zgody na przekazanie danych Firmie w celach marketingowych oraz podanie numeru telefonu potwierdza wyrażenie zgody na przekazanie informacji handlowej telefonicznie lub smsem. Wyrażenie zgody na przekazanie danych do Firmy w celach marketingowych oraz adresu e-mail potwierdza wyrażenie zgody na przekazanie informacji handlowej e-mailem.

4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przy realizacji usług oraz zawarciu umowy zostanie przedstawiona osobno.

5. Odbiorcami danych są podmioty współpracujące z administratorem w związku z realizacją umowy lub świadczące usługi wspomagające działalność oraz inne podmioty uprawnione do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają. Za zgodą osoby, której dane dotyczą odbiorcami danych mogą być partnerzy biznesowi Administratora.

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo:

a) dostępu do danych, w tym otrzymania kopii danych i informacji o ich przetwarzaniu,

b) sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych,

c) usunięcia danych, jeśli ustała podstawa ich przetwarzania lub dane nie są niezbędne do realizacji celu przetwarzania,

d) ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych,

e) wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie, w tym w celach marketingowych,

f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez podania przyczyny i bez wpływu na ważność czynności dokonanych przed jej cofnięciem,

g) zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Podanie danych jest dobrowolne. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych uniemożliwia złożenie oferty handlowej.

8. Podane dane mogą podlegać profilowaniu w celu dopasowania i przedstawienia oferty. Każdorazowo przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie dane osobowe będą weryfikowane przez pracownika bądź współpracownika Administratora.

IX. Polityka prywatności może być uzupełniania lub uaktualniania zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora fanpage w celu zapewniania aktualnej i rzetelnej informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych. Administrator fanpage poinformuje o zmianie polityki prywatności.

X. Polityka prywatności obowiązuje od 18.02.2022 r.

XI. W odniesieniu do przekazywania danych osobowych przez Facebook zapoznaj się z polityką prywatności (Polityka prywatności Facebooka).