Oferta współpracy

Podejmując współpracę ze mną i moim zespołem ekspertów możesz liczyć na profesjonalizm oraz indywidualne podejście dopasowane do Twoich potrzeb oraz możliwości.

  • Lekcje w Szkołach Podstawowych oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży o tematyce: zmiany klimatu, odnawialne źródła energii, bioróżnorodność;
  • Warsztaty dla nauczycieli i wykładowców z zakresu kryzysu klimatycznego, eko-nawyków, OZE oraz edukowania na ten temat;
  • Wykłady i ćwiczenia dla studentów o społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR/ESG), klimacie, energii, nowoczesnych kompetencjach managerskich, budowaniu zdrowych relacji i empatycznej komunikacji;
  • Prelekcje i wystąpienia na konferencjach (wszystkie powyższe tematy).
  • Szkolenia, warsztaty i prelekcje z zakresu: zmiany klimatu, eko-nawyki, odnawialne źródła energii,  CSR/ESG, wolontariat pracowniczy, inteligencja emocjonalna, komunikacja oparta na empatii, ograniczanie stresu w miejscu pracy;
  • Konsultacje dotyczące wdrożenia społecznej odpowiedzialności biznesu;
  • Wsparcie eksperckie podczas konsultacji społecznych w sprawach OZE;
  • NOWOŚĆ: Mozaika Klimatyczna, Mozaika Bioróżnorodności (we współpracy z Katarzyną Udrycką);
  • NOWOŚĆ: Warsztaty terenowe LAS OD NOWA oraz Drzewoterapia (we współpracy z Aleksandrą Rybicką).
  • NOWOŚĆ: Kurs on-line „Wolontariat pracowniczy – organizacja, motywacja i zaangażowanie”.

GALERIA WARSZTATÓW
DLA SZKÓŁ

 Warsztat: „Czy ktoś widział prąd?”

Uczestnicy sprawdzają skąd się bierze prąd. W praktyce poznajemy zasady tworzenia obwodów elektrycznych i budujemy różne ich konfiguracje.

Rozmawiamy też o tym czy da się zobaczyć energię elektryczną oraz jaki wpływ ma jej produkcja na środowisko naturalne.

 

Warsztat: „Energia słoneczna – bezpieczna, konieczna”

Skupiamy się na energii pochodzącej z naszej gwiazdy. Omawiamy jaki wpływ ma promieniowanie słoneczne na klimat na naszej planecie oraz przewidujemy jakie skutki ma dla nas globalne ocieplenie.

Poznajemy również zasadę działania energetyki opartej o zjawisko fotowoltaiki, a dzięki zaawansowanym pomocom naukowym sami doświadczamy pozyskiwania energii ze Słońca. 

 

Warsztat: „Kreatorzy dobrej energii”

Szalenie kreatywny warsztat z wykorzystaniem klocków konstrukcyjnych pozwalających na poznanie mechanizmu działania turbiny wiatrowej, wodnej, ogniw paliwowych i paneli fotowoltaicznych.

Uczestnicy mają możliwość własnoręcznego konstruowania różnych form OZE, a także porównania korzyści i konsekwencji korzystania z różnych źródeł energii.

Cykl: 5 godzin, aby uratować świat

To nowość w mojej ofercie, obejmująca 3 scenariusze dedykowane różnym grupom wiekowym.

Klasy 1-3 pracują z tematem: „Wszystkie kolory energii”, a jednym z narzędzi, bardzo docenianym przez dzieci, są klocki lego.  Uczniowie klas 4-6 wcielają się w detektywów i podejrzanych w ramach scenariusza „Na tropie zaginionej energii”. Grupa najstarsza, obejmująca klasy 7-8, mierzy się m.in. z weryfikowaniem informacji w social mediach w trakcie zająć zatytułowanych: „Internet, pieniądze i Zielona Energia”.

Warsztat terenowy: „Dobry klimat i przyjazna atmosfera”

Wyobraźnia uczestników wspierana jest przez gry planszowe i plenerowe dedykowane tematowi zmian klimatu.

Finalnym punktem zajęć jest autorska gra terenowa „Dobra atmosfera”, podczas której uczestnicy wcielają się w rolę atomów tlenu oraz dwutlenku węgla a także roślin, Słońca i Ziemi. Gra jest kooperacyjna, więc wszyscy wspólnie starają się o jak najlepszy obieg wody w tworzonym przez siebie ekosystemie, zmagając się jednocześnie z różnymi kryzysami.

Cykl lekcji klimatycznych

Pełny cykl lekcji klimatycznych, elastyczny co do ilości spotkań. Tematy, które poruszam z dziećmi łączą w sobie zagadnienia z wielu przedmiotów i obszarów życia, a głównym mianownikiem jest ekosystem oraz wpływ, jaki ma na niego człowiek.

GALERIA WYBRANYCH WARSZTATÓW
DLA FIRM

 Warsztat: „Mozaika Klimatyczna”

Efektywny i uznany międzynarodowo warsztat, podczas którego uczestnicy w małych grupach (4-8 osób) współpracują ze sobą odkrywając karty reprezentujące różne elementy zmian klimatycznych.

W efekcie powstaje mozaika obrazująca ich przyczyny i skutki. Szerzej o Mozaice napisałem tutaj.

Warsztat: „LAS OD NOWA.”

– autorski warsztat inspirowany światowym bestsellerem Petera Wohllebena „Sekretne życie drzew”.

Angażujący spacer w naturze pozwalający zrozumieć niewidoczne dla człowieka, lecz zaskakująco znajome procesy zachodzące w korzeniach, pniach oraz koronach drzew. Jest tam gwarno, empatycznie, a czasem i bezwzględnie. 
Więcej szczegółów tutaj.

Warsztat: „Codzienne eko-nawyki bez dramatu”

Bardzo praktyczne spotkanie, podczas którego zahaczamy m.in. o następujące zagadnienia: Jak nasze codzienne i niecodzienne zachowania wpływają na zmiany klimatu? Jaki wpływ na środowisko oraz rynek mięsa w Polsce będzie miało ograniczenie przez społeczeństwo jego spożycia do np. 4 dni w tygodniu?
Celem warsztatu jest samodzielne zweryfikowanie wagi i sensu stosowania różnego rodzaju eko-nawyków oraz zwiększenie świadomości klimatycznej. Po więcej informacji kliknij tutaj.