Internet, pieniądze i zielona energia

Szkoła podstawowa: klasy 7-8
Czas trwania: 3 x 45 minut

Podczas warsztatu mierzymy się z poważnymi pytaniami o bezpieczeństwo energetyczne, a także efektywność energetyczną. Konstruujemy i testujemy różne źródła odnawialnej energii, rozmawiając o ich zaletach, jak i o ograniczeniach.

Poszukujemy rzetelnych informacji w Internecie oraz dyskutujemy o kosztach i opłacalności rozwiązań opartych o paliwa kopalne w porównaniu do tych, bazujących na zielonej energii. Rozwiązujemy interaktywne quizy, a także trenujemy m.in. umiejętności związane z weryfikowaniem informacji w social media.

Zapytaj o termin

Similar Posts