Zielona jazda, czyli o transporcie bez emisji

Szkoła podstawowa: klasy 4-8
Szkoła ponadpodstawowa: klasy 1-4
Czas trwania: 2 x 45 minut

Warsztat dotykający zagadnienia transportu niskoemisyjnego. Poprzez gry, zabawy i eksperymenty uczestnicy poznają korzyści płynące z nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań w transporcie. Dyskutujemy o najnowszych technologiach, śladzie węglowym i codziennych wyborach, których dokonujemy w obszarze przemieszczania się.

W szczególności skupiamy się na środkach transportu opartych o napęd elektryczny i wodorowy. Pracujemy z modelami pojazdów, produkujemy wodór oraz testujemy go w ogniwie paliwowym. Rozmawiamy o wadach i zaletach poznawanych rozwiązań, ich wpływie na stan klimatu oraz na bezpieczną przyszłość naszej cywilizacji.

Zapytaj o termin

Similar Posts